ඉවත දැමිය හැකි වඳ චන්දය දිය, පීටර් ඉලෙක්ට්රෝඩ (තනි)

කෙටි විස්තරය:


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

2005 en-S1500 / 13 / 0.4

• 6 වර්ණ / 12 වර්ණ • සුදු යකඩ

• පීටර් විෂ්කම්භය: 0.4mm • පීටර් Lengt

• තනි ඉවසිලිවන්තව පමණක් • 24 කෑලි / තනි තනිව කොටුව අනුව ඇසුරුම් යුගල 12

ඊයම් කම්බි වර්ණ

තනි වේගවත් LAN

රතු රතු, සුදු, රතු-කළු

කහ කහ-සුදු, කහ-කළු

නිල් නිල්-සුදු නිල්-කළු

හරිත කොළ සුදු කොළ-කළු

තැඹිලි තැඹිලි සුදු තැඹිලි-කළු

පාට, දම් පාට පාට, දම් පාට සුදු පාට, දම් පාට-කළු


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන